Symptomer og psykiske tilstande

den jungianske terapi møder vi ikke klienten med at stille diagnoser. Det primære fokus er på en forståelse af almenmenneskelige symptomer, psykiske tilstande og lidelser og på ligeså almen menneskelige psykiske forsvar, for at undgå at mærke det, som forstyrrer. Det, som forstyrrer hænger ofte sammen med fortrængte svære oplevelser tidligere i livet, men ofte også med medfødte potentialer, som ikke er blevet realiseret.
Klik videre til artikler om symptomer og psykiske tilstande og psykens forsvar for at mærke det, som forstyrrer, efter nedenfor nævnte kategorier, eller læs den korte introduktion på denne side.

  • Angst, stress og depression
   Angst, stress og depression
    – 
   Artikel af Hanne Urhøj. 
  • Psykiske forsvar
  • Sorg og tab
  • Narcissisme og grandiositet
   Ekko – Artikel af Thomas Nordby.
  • Kønsidentitet og seksualitet
   Seksualitet – Artikel af Kirsten Hervert.
  • Skyld og skam
  • Vrede og aggression
  • Ensom og forladthedsfølelser
  • Meningsløshed
  • Sult og grådighed
  • Misbrug og medmisbrug.
   Se Misser Bergs artikel om emnet i bogen Symbol, analyse, virkelighed.
  • Misundelse og jalousi
  • Flow og glæde

Mange mennesker vælger at gå i terapi, når de har symptomer på eller er gået helt ned med flaget på grund af fx stress, angst eller depression, eller de oplever, at de er i en tilstand, hvor de har brug for professionel hjælp til at undgå det.  Nogle søger terapi på grund af sygdom hos eller tab af nære pårørende. Andre er blevet mobbet i skolen eller på arbejdspladsen. Nogle mennesker går i terapi på grund af misbrugs- eller med-misbrugsproblemer i barndommen eller nu. Og atter andre har seksuelle dysfunktioner. Nogle har knas med ægtefællen, børnene eller med arbejdspladsen.

Nogle vælger at gå i terapi, når de oplever ensomhed, tomhed eller mangel på mening med tilværelsen. Nogle mennesker oplever at de aldrig får det, som de føler, de er berettiget til, man er sulten eller grådig efter mere end det, man synes man får fra verden. Atter andre går i terapi, simpelthen fordi de mangler et mennesker, der lytter til dem uden fordomme.

Og så er der dem, som vælger at gå i terapi, alene fordi de gerne vil udvikle sig og udnytte deres potentiale mere optimalt.

Du behøver altså ikke at være syg for at gå i terapi.  Jung var som udgangspunkt psykiater og behandlede i sine unge dage patienter med svære psykiske lidelser. I de senere år arbejdede han mere og mere i sin private praksis med voksne mennesker, der havde passeret livsmidten, og som havde svært ved at finde mening i tilværelsen – og i øvrigt kom til ham uden diagnoser.

Mennesker går altså i terapi af mange mulige forskellige grunde, men stort set altid med det formål, at få et bedre liv.

Vi uddyber med artikler efterhånden som vi får skrevet om de enkelte kategorier. Nogle artikler vil da have fokus på lidelser og psykiske tilstande mens andre artikler samtidig har fokus på den terapeutiske intervention.

©2016. Hanne Urhøj. Jungiansk analytiker. IAAP/DSAP/MPF. www.psykoanalyse.nu og www.typologi.net